fbpx

Indywidualne Ubezpieczenie NNW dla Dziecka w cenie jednego podręcznika*.

 • Ochrona dziecka przez 24 godziny na dobę w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, w domu, na wakacjach.
 • Suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony lepszy niż w tzw. "grupówkach" oferowanych na zebraniach szkolnych.
 • Prywatna opieka medyczna leczenia i rehabilitacji Twojego dziecka po wypadku.

Kogo obejmuje Ubezpieczenie NNW dla Dziecka?

Indywidualne ubezpieczenia NNW dla dziecka - żłobek, przedszkole

wychowankowie żłobków
i przedszkoli

Indywidualne ubezpieczenia NNW dla dziecka - szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Indywidualne ubezpieczenia NNW dla dzieci - kluby sportowe

dzieci, które są członkami klubów sportowych

Indywidualne ubezpieczenia NNW dla dziecka - placówki integracyjne

dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych

Indywidualne ubezpieczenia NNW dla dziecka - studenci i doktoranci

studentów i doktorantów do 26 roku życia
Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Co obejmuje Ubezpieczenie NNW dla Dziecka

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu dzieci 
 • pobyt w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • oparzenia lub odmrożenia
 • pogryzienie przez psa, kota, kleszcza lub osę
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego dziecko było hospitalizowane 
 • śmierć rodziców wskutek wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której dziecko nie mogło uczestniczyć ze względu na stan zdrowia 
 • pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica)
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia lub pęknięcia kości

Wybierz wariant ubezpieczenia NNW dla Dzieci

Zakres ubezpieczenia Oszczędny Optymalny Maksymalny Prestiż
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także przez kleszcza lub osę) 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym COVID-19) 300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek NW 3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (złamanie, zwichnięcie, skręcenie) 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł
Nowość – Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Nowość – Pomoc psychologiczna 600 zł 600 zł 600 zł 600 zł
Nowość – Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 2 000 zł
Wyczynowe uprawianie sportu (dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia) V V V V
Składka roczna Oszczędny Optymalny Maksymalny Prestiż
do 8 lat (ubezpieczony nie ukończył 8. roku życia) 37 zł 62 zł 90 zł 173 zł
od 9 do 15 lat (ubezpieczony ukończył 8. rok życia i nie ukończył 15. roku życia) 37 zł 62 zł 94 zł 183 zł
powyżej 15 lat (ubezpieczony ukończył 15. rok życia i nie ukończył 26. roku życia)  39 zł 65 zł 98 zł 183 zł
 

4 warianty ubezpieczenia NNW dla Dziecka

Oszczędny od 37 zł/rok

Suma ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 10 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wskutek NW 3 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia
pokarmowego
1 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także
przez kleszcza lub osę)
200 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym
COVID-19)
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
wskutek NW
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego
10 000 zł
Składka roczna dla wariantu oszczędnego
do 8 lat 37 zł
od 9 do 15 lat 37 zł
powyżej 15 lat  39 zł

Optymalny od 62 zł/rok

Suma ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 25 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 20 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 500 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 6 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych wskutek NW
6 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 2 500 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia
pokarmowego
1 500 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 750 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także
przez kleszcza lub osę)
250 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym
COVID-19)
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
wskutek NW
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego
10 000 zł
Składka roczna dla wariantu oszczędnego
do 8 lat 62 zł
od 9 do 15 lat 62 zł
powyżej 15 lat  65 zł

Maksymalny od 90 zł/rok

Suma ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 35 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 15 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 30 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 6 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 7 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych wskutek NW
9 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 5 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 5 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 2 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia
pokarmowego
2 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 500 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także
przez kleszcza lub osę)
300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 3 500 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym
COVID-19)
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
wskutek NW
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego
10 000 zł
Składka roczna dla wariantu oszczędnego
do 8 lat 90 zł
od 9 do 15 lat 94 zł
powyżej 15 lat  98 zł

Prestiżowy od 173 zł/rok

Suma ubezpieczenia
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 55 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 25 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW z progresją 50 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 10 000 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 10 000 zł
Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych wskutek NW
10 000 zł
Koszty leczenia Ubezpieczonego wskutek NW 10 000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego wskutek NW 10 000 zł
Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NW 10 00 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zatrucia
pokarmowego
3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego 7 500 zł
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł
Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym także
przez kleszcza lub osę)
300 zł
Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (w tym
COVID-19)
300 zł
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
wskutek NW
3 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczonego
12 000 zł
Składka roczna dla wariantu oszczędnego
do 8 lat 173 zł
od 9 do 15 lat 183 zł
powyżej 15 lat  183 zł

Pytania i odpowiedzi – Ubezpieczenia NNW dla Dziecka

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków stanowi ochronę na wypadek zajścia nieszczęśliwego wypadku z udziałem ubezpieczonego dziecka. W ramach polisy NNW dziecko lub rodzic będą finansowo chronieni w razie:

• złamania, zwichnięcia, skręcenia lub pęknięcia kości,
• oparzenia, odmrożenia lub urazu narządów wewnętrznych,
• pobytu dziecka w szpitalu,
• pogryzienie przez psa, kota, kleszcza lub osę,
• zdarzenia mającego miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu dzieci,
• zatrucia pokarmowego, wskutek którego dziecko było hospitalizowane,
• poważnego zachorowania, jak udar mózgu, zawał serca,
• śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy wypadku komunikacyjnego,
• traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica).

Czy zakup ubezpieczenia NNW dziecka w szkole jest obowiązkowy?

Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe. Możesz ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie, tak jak chcesz. Polisę dla dziecka możemy zakupić w dowolnym momencie roku, np. wycieczką szkolną czy wyjazdem na ferie.

Jaką sumę ubezpieczenia NNW dziecka warto wybrać?

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku. Zatem najlepsza będzie suma ubezpieczenia najwyższa, na którą jesteś w stanie sobie pozwolić.

Zaletą indywidualnego ubezpieczenia NNW dzieci od Generali jest:
• wybór jednego z czterech gotowych wariantów ubezpieczenia
• zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia
• możliwość ubezpieczenia aż 6 dzieci na jednej umowie
• ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie

Czy ubezpieczenie NNW obejmuje COVID-19?

W przypadku zdiagnozowania COVID-19 otrzymasz wypłatę 100% jeżeli pobyt trwał min. 2 dni od zdiagnozowania.
Karencja wynosi 14 dni. Dodatkowa wypłata 100% SU za pobyt na OIOM wskutek COVID-19.

Czy ubezpieczenie NNW obejmuje zwrot kosztów wizyt dziecka u pszychologa?

Tak, polisa obejmuje zwrot kosztów wizyt u psychologa lub psychiatry w przypadku śmierci rodzica lub rodzeństwa, próby samobójczej, zdiagnozowania poważnego zachorowania, prześladowania w szkole/przedszkolu.

Czy ubezpieczenie NNW obejmuje wyczynowe uprawianie sportów przez dziecko?

Tak, polisa Generali obejmuje wyczynowe uprawianie sportu we wszystkich wariantach. W zakresie m.in. sporty walki, jazda konna, piłka nożna, narciarstwo, hokej, lekkoatletyka, akrobatyka, koszykówka, wspinaczka na ściance, łyżwiarstwo.

Paweł Świderski z synem

Nazywam się Paweł Świderski. Sprzedaje polisy NNW dla dzieci z przekonaniem, bo dla mnie najważniejsze jest moje dziecko. A dla Ciebie? Pozwól, bym zadbał i o Twoją polisę w ramach Polisa dla Ciebie.

Sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, które zapewniają realną ochronę i gwarancję bezpieczeństwa.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia NNW dzieci skontaktuj się ze mną. Chętnie odpowiem na Twoje pytania i dobiorę odpowiedni wariant ubezpieczenia. Na końcu czeka Polisa Dla Ciebie i nasze wsparcie w trakcie trwania umowy. 

 • Nie namówię Cię do wykupienia ubezpieczenia od zdarzeń, na które nie jesteś narażony.
 • Nie umknie Ci żadna informacja, bo rozłożę na czynniki pierwsze wszystkie zapisy polisy.
 • Porównam wszystkie, najlepsze oferty dostępne na rynku zanim przedstawię Ci tą optymalną.
 • Przypomnę ci o wszystkich ważnych terminach związanych z twoją polisą, autem. Dopilnuję abyś o niczym nie zapomniał.

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedstawione informacje nie stanowią pełnego obrazu funkcjonowania przedstawionego produktu i mają charakter wyłącznie przykładowy. Szczegółowe warunki umowy oraz koszty i ryzyka z nimi związane określone są w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy, dostępnych na www.polisadlaciebie.com